Úvod

"Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.“ (Seneca)

Fata viam invenient

Osud si najde cestu

Vážený návštěvníku, vitáme Vás na našich stránkách, kde se Vám budeme snažit odpovědět na otázky, které Vám přijdou na mysl v těžkých chvílích, kdy jste přišli o svého bližního.

Fatum est series causarum

Osud je řadou příčin

O svého bližního můžete přijít kdykoliv a kdekoliv, což samozřejmě plně chápeme a přizpůsobíme se vašim požadavkům.

Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris

Člověče pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš

Se vší vážností se postaráme o důstojný obřad, důstojné rozloučení s Vaším nejbližším. Zajistíme jak pohřeb žehem, tak i pohřeb do hrobu.

Quae facta sunt, non possunt mutari

Co se stalo, nelze změnit

Víme, jak jsou pro Vás tyto chvíle těžké a budeme se snažit být pro Vás psychickou oporou.

Fotogalerie

ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto